ចានដែកសិក្ខាសាលា - Jingwan ជញ្ជាំងតុបតែងវាំងនន Co. , Ltd

ចានដែកសិក្ខាសាលា

ចានដែកសិក្ខាសាលា

សិក្ខាសាលាចានដែកត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2011 និងបានចាប់ផ្តើមផលិតកម្ម

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ប៉មកណ្តាប់ដៃពហុក្បាល

ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ប៉ម Punch កម្លាំងពហុក្បាល

គ្រែផ្នត់

គ្រែផ្នត់

planer

planer

ម៉ាស៊ីនកាត់ធារាសាស្ត្រ

ម៉ាស៊ីនកាត់ធារាសាស្ត្រ

ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀត? សូមទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ការសម្រង់ឥតគិតថ្លៃ!