Kim loại tấm Workshop - Jingwan Curtain Wall trang trí Công ty TNHH

Kim loại tấm Workshop

Kim loại tấm Workshop

Hội thảo tấm kim loại được hoàn thành vào tháng 9 năm 2011, và bắt đầu sản xuất

CNC tháp pháo đấm đa đầu

CNC Turret Multi-đầu punch

Giường ngủ có thể xếp lại được

Giường ngủ có thể xếp lại được

người trù liệu

người trù liệu

Máy cắt thủy lực

Máy cắt thủy lực

Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu thêm? Liên lạc với chúng tôi hôm nay để được báo giá miễn phí!